محصولات

وکیوم رگولاتور 4 کیلویی
وکیوم رگولاتور 4 کیلویی
وکیوم رگولاتور 10 کیلویی
وکیوم رگولاتور 10 کیلویی
وکیوم رگولاتور 40 کیلویی
وکیوم رگولاتور 40 کیلویی
وکیوم رگولاتور 70 کیلویی
وکیوم رگولاتور 70 کیلویی
وکیوم رگولاتور درون دید
وکیوم رگولاتور درون دید
 • اصفهان، خیابان امام خمینی
 • بعد از شاهپور جدید بلوار عطاالملک فاز 3 واحد 542
 • S E P A H A N
 • T I V A
 • 2 0 1 5
اطلاعات
تحقیقات
 • ثبت اختراع دستگاه وکیوم رگولاتور درون دید
 • شستشوی شبکه آب
 • بررسی ترکیبات جانبی در آب
تماس با ما
 • تلفن: 3863774-0313
 • فکس: 3877082-0313
 • موبایل: 09131182097
 • sepahantiva@gmail.com :ایمیل

09131182097