محصولات

فشارشکن 40 کیلویی
فشارشکن 40 کیلویی
فشارشکن 100 کیلویی
فشارشکن 100 کیلویی
فشارشکن 200 کیلویی
فشارشکن 200 کیلویی
فشارشکن استیل گاز کلر مدل جسکو
فشارشکن استیل گاز کلر مدل جسکو
 • اصفهان، خیابان امام خمینی
 • بعد از شاهپور جدید بلوار عطاالملک فاز 3 واحد 542
 • S E P A H A N
 • T I V A
 • 2 0 1 5
اطلاعات
تحقیقات
 • ثبت اختراع دستگاه وکیوم رگولاتور درون دید
 • شستشوی شبکه آب
 • بررسی ترکیبات جانبی در آب
تماس با ما
 • تلفن: 3863774-0313
 • فکس: 3877082-0313
 • موبایل: 09131182097
 • sepahantiva@gmail.com :ایمیل

09131182097