محصولات

هدرلاین 2خط گاز کلر با مانومتر
هدرلاین 2خط گاز کلر با مانومتر
هدرلاین سه خط با دریپر
هدرلاین سه خط با دریپر
هدرلاین 4خط گاز کلر
هدرلاین 4خط گاز کلر
 • اصفهان، خیابان امام خمینی
 • بعد از شاهپور جدید بلوار عطاالملک فاز 3 واحد 542
 • S E P A H A N
 • T I V A
 • 2 0 1 5
اطلاعات
تحقیقات
 • ثبت اختراع دستگاه وکیوم رگولاتور درون دید
 • شستشوی شبکه آب
 • بررسی ترکیبات جانبی در آب
تماس با ما
 • تلفن: 3863774-0313
 • فکس: 3877082-0313
 • موبایل: 09131182097
 • sepahantiva@gmail.com :ایمیل

09131182097